Je vrcholem naší nabídky a obsahuje rozšířený rozsah výuky a výcviku nad rámec stanovený zákonem, navržen k rychlému dosažení vysoké úspěšnosti při složení závěrečné zkoušky.

„Kurz zaměřený na nejnáročnější klienty, s požadavkem na vysokou úroveň dosažených dovedností.“

Koncipován tak, aby se klient v co nejkratším možném časovém rozmezí připravil plně na závěrečné zkoušky. Klient dostane učebnici motokoly, výukové CD a získá individuální přístup při výuce teorie, tedy i mimo plánované výukové hodiny autoškoly.

Důležitou přidanou hodnotou této varianty je rozšířený rozsah praktického výcviku jízdy motocyklem až 22 vyučovacích hodin s neomezeným počtem najetých kilometrů!

Tedy o 9 nadstandardních vyučovacích hodin praktického výcviku jízdy motocyklem více, než je zákonem stanoveno. Tyto jsou zaměřeny hlavně na jízdu na motocyklu pod dohledem instruktora (dvojí řízení – 2 vyučovací hodiny), samostatnou jízdu s doprovodným vozidlem (4 vyučovací hodiny) a na nácvik ovládání motocyklu na cvičišti (3 vyučovací hodiny).

Rozvržení nadstandardních výcvikových hodin lze měnit dle potřeb a dovedností klienta.

VIP kurz sk. A obsahuje:

  • Individuální výuka dle potřeb klienta. I mimo plánované výukové hodiny autoškoly.
  • Zdarma výukové CD + učebnice motoškoly.
  • Až 22 hodin praktické výuky s neomezeným počtem najetých kilometrů!
  • Intenzivnější praktická příprava na cvičišti a v provozu.

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jeden motocykl, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou A?

  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
  • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.
  • Čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Více informací na tel: +420 603 887 086