Je vrcholem naší nabídky a obsahuje rozšířený rozsah výuky a výcviku nad rámec stanovený zákonem, navržen k rychlému dosažení vysoké úspěšnosti při složení závěrečné zkoušky.

„Kurz zaměřený na nejnáročnější klienty a klienty s velkou časovou vytížeností!“

Koncipován tak, aby se klient v co nejkratším možném časovém rozmezí stihl připravit plně na závěrečné zkoušky. Klient dostane veškeré výukové materiály a získá individuální přístup při výuce teorie, tedy i mimo plánované výukové hodiny autoškoly!

Přidanou hodnotou této varianty kurzu je rozšířený rozsah praktického výcviku jízdy vozidlem. Až 34 vyučovacích hodin s neomezeným počtem najetých kilometrů! Tedy až 6 nadstandardních vyučovacích hodin praktického výcviku jízdy vozidlem navíc!

Bonusem v ceně kurzu jsou čtyři přenosné kondiční jízdy, které můžete využít po obdržení řidičského průkazu na oživení svých dovedností, nebo je můžete darovat např. svému bližnímu z rodiny.

Bonus je možno také uplatnit při výuce jako doplňující výcvik po ukončení základní výuky, před jakoukoliv zkouškou!

Délka tohoto kurzu je minimálně 20 dní.

VIP kurz sk. B obsahuje:
  • Individuální přístup autoškoly při výuce i mimo plánované výukové hodiny
  • Výukové CD + učebnice
  • 34 hodin praktické výuky s neomezeným počtem najetých kilometrů
  • 4 přenosné kondiční jízdy
  • Délka kurzu minimálně 20 dní

U všech variant naší nabídky kurzů je pravidlem, jedno vozidlo, jeden instruktor po celou dobu praktického výcviku a závěrečné zkoušky! Změna vozidla, případně instruktora je možná pouze na žádost klienta!

Co lze se skupinou B?
B – osobní a dodávkové automobily do maximální hmotnosti 3500 Kg s maximálně 8 místy + řidič

V rámci rovnocennosti řidičských oprávnění v souladu s ust.§ 81, zák. č.361/2000 Sb lze řídit:
B1 – jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Jakou motorku lze řídit?
AM – mopedy max. rychlostí 45 KM/H a objemu do 50ccm nebo tříkolky a objemu do 50ccm ma. výkonem 4kW nebo čtyřkolová vozidla o max. hmotnosti 350 kg v nenaloženém stavu a objemu do 50ccm nebo výkonu 4kW. A1 – lehké motocykly max. 11kW a objem do 125ccm pouze s automatickou převodovkou (Pouze na území ČR).

Jaký vozík lze řídit?
Přívěs maximálně o celkové hmotnosti 750 Kg a souprava maximálně 3500 Kg. S rozšířením souprava max. 4250 Kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

Více informací na tel: +420 603 887 086